"BAČETÍN - REVITALIZACE ZELENĚ V LOKALITĚ U HŘBITOVA"

Obec Bačetín započala s realizací projektu "Bačetín - revitalizace zeleně v lokalitě u hřbitova", tak jak bylo již několikrát informováno na veřejném zasedání zastupitelstva. 

Projekt se bude realizovat postupně v horizontu několika let a bude mít následující postup:

1) Dendrologický průzkum všech stromů v lokalitě
- kácení stromů bude probíhat dle dendrologického průzkumu (ke stažení zde).
2) Výsadba nových stromů v lokalitě dle plánu výsadby. 
3) Vybudování prodloužení cyklostezky (v podobě chodníku)
4) Oprava stávajících chodníků a jejich obrubníků
5) Výstavba opěrné zdi za obřadní síní
6) Teréní úpravy za obřadní síní (odstranění terénních nerovností)
7) Rozšíření a rekonstrukce parkoviště (pojezdové plochy ze zatravňovacích dlaždic)
8) Úprava svislého dopravního značení

Situační plán nové podoby lokality zde.
Plán výsadby zeleně v lokalitě zde.

VEŠKERÁ DOKUMENTACE JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ V DOBĚ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ

Jste zde: Home Akce Plánované akce "BAČETÍN - REVITALIZACE ZELENĚ V LOKALITĚ U HŘBITOVA"