Aktuality

Předsilvestrovský špacír

images 8Všechny Vás srdečně zveme na poslední letošní špacír, který se bude konat dne 30.12. 2011. Sraz je v 9.30 hod před budovou OÚ Bačetín. Ti co se k nám přidají v Sudíně si mohou přispat :-). Sraz je v 9.45 u kapličky.  Pokud nám bude počasí nakloněno vyrazíme do Mastů na ledopád. Špacír bude slavnostně ukončen u dobrého guláše v Rotundě. Informace k organizaci: Miloš Stodůlka 777 680 322.

Vánoční přání

znak_400Zastupitelé obce Ba?etín a zam?stnanci obce Vám p?ejí krásné Vánoce a úsp?šný rok 2012. P?ejeme Vám p?edevším hodn? zdraví, lásky a klidu. P?ejeme Vám všem rodinné št?stí, práci a sílu p?ekonávat všechny nástrahy života, které k n?mu bezpodmíne?n? pat?í. P?ejeme nám všem, aby jsme žili v krásné a bezproblémové obci. Žádáme Vás, aby jste nám pomohli p?i pé?i o obec a aby Vám nebylo lhostejné když n?kdo ni?í majetek obce.   Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce Ba?etín 

viagra 20mg - order viagra online

Pokračování "Povídám, povídám pohádku"

znak_400Čtení pohádek pro děti aneb "Povídám, povídám pohádku" bude pokračovat dne 5.1. 2012 od 17.00 hod v klubovně na OÚ. Tímto zveme všechny, kteří již pravidelně s dětmi na toto čtení chodí a především srdečně zveme také ty, kteří ještě nebyly.

Pozvánka na VZ OZ

znak_400Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Bačetín, které se koná dne 19.12. 2011 od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ.  Program jednání:

  1. Projednání návrhu rozpočtu obce Bačetín pro rok 2012.
  2. Prodej pozemku p.č. 581/10 v k.ú. Bačetín.
  3. Informace o průběhu akce cyklostezka Bačetín - Sudín.
  4. Informace o připravovaných akcích pro rok 2012.
  5. Rekapitulace provedených akcí v roce 2011.
  6. Různé

Na veřejné zasedání Vás srdečně zve Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

 

Den otevřených dveří v MŠ

skolnibudovaObecní úřad Bačetín a zaměstnanci mateřské školy v Bačetíně pořádají 26. 11. 2011 "Den otevřených dveří" v nově rekonstruované mateřské škole. Škola bude zpřístupněna veřejnosti dopoledne od 9.00 - 11.30 a odpoledne od 13.00 - 16.30 hod. Foto z rekonstrukce MŠ zde.

Jste zde: Home Aktuality