Aktuality

Výběrové řízení na učitelku ve školce

Mateřská škola Bačetín vypisuje výběrové řízení na učitelku. Jedná se zástup za mateřskou dovolenou. Termín nástupu je 13.8.2018 a předpokládaný termín ukončení pracovního poměru je 31.12.2021. Bližší informace na tel. čísle 776 230 978.

Výluka elektřiny

15.5.18 nepůjde v Bačetíně, na Brtvě ani v Sudíně elektrika a to od 7.30 do 17 hod. 

Kontejnery na velkoobjemový odpad 1/18

V Bačetíně u hřiště a v Sudíně na návsi  jsou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Nevhazujte tam větve a biologický odpad. Pokud budete vyhazovat skříně, zmenšete maximálně jejich objem.

Objížďka přes Bačetín a Sudín

Upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice I/14 na území města Dobruška, v úseku Dobruška – Chábory, v celkové délce cca 3 000 m, v silničním km cca 134,2 – 137,3, z důvodu provedení opravy této silnice. Celkový termín uzavírky: 14.05.2018 – 31.08.2018.

Organizace uzavírky: Celkový úsek uzavírky bude rozdělen na 4 dílčí úseky o délce cca 500 – 1150 m. Práce budou probíhat vždy v jedné polovině šířky silnice, tedy celkem v 8 etapách. Ve volné polovině silnice bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen buď pracovníky stavby, nebo světelnou signalizací – podle délky úseku a druhu prací.

V průběhu realizace úseku VIII bude v termínu 10.8.2018 – 12.8.2018uzavřena křižovatka silnic I/14 x III/29851 směr na Domašín. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/309 a III/3092 přes Bačetín a Sudín.

Křižovatka silnic I/14 a II/298 ve směru na Opočno bude prováděna po částech a bude stále průjezdná.

Rybářské závody květen 2018

Z důvodu předpokladu, že cizí suť na obecním pozemku u spodního rybníka nebude do ohlášeného termínu odklizena, květnové rybářské závody se RUŠÍ! O náhradním termínu budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Jste zde: Home Aktuality