Prapor a znak Bačetína

bacetin-znak-trans.png (607 KB)

Obec Bačetín používala v dřívějších dobách velmi pěkná pečetní znamení místních částí obce. Ty také byly využity při tvorbě návrhu obecního praporu a znaku. Kůň a radlice (zjednodušený pluh) byly použity pro Bačetín, Sudín ve znaku připomínají slunce a hvězdy. 

Už v roce 2004 jednalo tehdejší zastupitelstvo o možnosti vytvoření znaku a praporu obce, které by jako oficiální insignie obcí Bačetín a Sudín vyjadřovaly příslušnost obyvatel k těmto obcím. O vytvoření návrhů na znak i prapor podle historických dokumentů byla požádán renomovaný heraldický ateliér Mgr. Jana Tejkala z Ostravy – Heřmanic. V nabídce uvedené firmy byla nejen výhodná cena, ale hlavně vypátrání nejtypičtějších znaků z historie obou obcí. Navíc Mgr. Tejkal nabídl vytvořit 8 variant, ze kterých bude možno vybrat tu nejvhodnější. Pracovníci atelieru pátrali v archivech Národního muzea v Praze a skutečně tam nalezli nejen písemné dokumenty, ale hlavně středověké pečeti obou obcí. Žádné jiné starší výtvarné vyjádření, které by se vztahovalo ke jménům obcí už nebylo nalezeno. Na pečeti Bačetína se v horní části nachází nápis OBECZ BACZETIN a pod tímto nápisem je plastický reliéf představující rolníka, který s koníkem a pluhem orá pole. Na pečeti Sudína je v horní části nápis OBECZ SUDIN a pod nápisem plastický obraz na pahorku rostoucího listnatého stromu. Nad stromem je cca 50 hvězd a dvě slunce. Proč jsou slunce dvě, to asi věděl jen autor toho pečetidla. I v heraldice je to ale zvláštnost. Všechny uvedené atributy z obou pečetidel se staly základem pro návrhy znaku i praporu naších obcí. Prvotní zásadou heraldiky je jednoduchost vyjádření, proto i na našem znaku a praporu je použita tzv. výtvarná zkratka. Např. atribut pluhu je na některých variantách praporu vyjádřen jen jako trojúhelník, zatímco třeba kůň, slunce a hvězdy jsou znázorněny celé a reálně. Po zaslání oněch osmi variant byla v obci provedena anketa, kde se každý občan mohl samostatně, nebo za celou rodinu vyjádřit, která z oněch 8 variant je pro ně nejpřijatelnější. Zvítězila varianta č.1. Dne 5.prosince 2005 předal předseda Parlamentu ČR starostovi obce Bačetín dekret o udělení obecního znaku a praporu. Znak i prapor vycházejí ze skutečných historických předloh a v tom je velký kus symboliky a oprávněné hrdosti dnešních obyvatel, kteří jsou právě obecním znakem a praporem natrvalo spojeni s historií obce ve které žijí.

Jaroslav Záveský

bacetin-prapor-trans.png (246 KB)