Myslivecký spolek SMRČINA Sudín – Bačetín

Vykonáváme právo myslivosti na pozemcích Honebního společenstva Bačetín-Sudín, které má výměru 762 ha. Z toho je 146 ha lesa a 615 ha zemědělské půdy a ostatních ploch. Spolek má 12 členů a každý člen se stará o své krmné zařízení v honitbě.


Každý rok, předposlední sobotu v srpnu, pořádáme v Kulturním areálu Rotunda Ochutnávku zvěřinové kuchyně pro veřejnost. Hon na drobnou zvěř pro mysliveckou komunitu se koná vždy v listopadu. Zázemí pro spolkovou činnost máme v tzv. Mlékárně v Sudíně.
V případě nutnosti (srážka se zvěří atd…)

kontaktujte:

Roman Prýmus, předseda spolku – 603 857 578
MVDr. Josef Štach, myslivecký hospodář – 603 253 254