Region Orlické hory

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, který je zakládajícím členem Euroregionu Glacensis, byl založen v roce 1992 a slučoval 29 malých horských a podhorských obcí. V roce 2018 je součástí DSO 23 obcí. Cílem je chránit a podporovat společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj. Jednotlivé obce spolupracují s polskými partnery při pořádání kulturních i zájmových akcí, připravují prezentace škol, kulturních zařízení i spolků.

O to, abyste se u nás cítili jako v pohádce, se postarají nejen obyvatelé obcí, ale především ochránci a patroni Orlických hor princezna Kačenka, Rampušák a jejich doprovod, skřítkové, víly, vodníci i čerti. Nacházíte se totiž v Kačenčině pohádkové říši.

www.orlickehory.eu

logo-dso-cerne-trans.png (143 KB)