Bačetínské bludičky

Znaky:

Kdo je viděl, nikdy nezapomene. Všech sedm jsou vysoké štíhlé blondýnky s krásnýma, udivenýma očima a tělem, které se nedotýká země, ale dole končí jakýmsi mlžným oparem.

Výskyt:

Pouze na dvou místech. Na Brtvě a na Čihadle.Vždy za jasných měsíčních nocí, ponejvíce na polních cestách a na lukách, poblíž mokřin.

Charakteristika:

Někdy jsou milé a přátelské, jindy potměšilé až jízlivé. Podle toho, koho při svých nočních hrách potkají. Jejich výskyt se datuje už od samého počátku vzniku obce Bačetín.Tu, jak známo, založil jistý zeman Bačata kolem roku 1458. A byl to zřejmě právě on, kdo má hlavní podíl na vzniku bačetínských dušiček-bludiček. Podle historicky doložitelných pramenů, měl zeman Bačata ošklivou a hádavou ženu. A protože všechno má své hranice, než by se Bačata stále se ženou hádal a zlobil, našel si krásnou a milou přítelkyni s dlouhými blonďatými vlasy.Už tenkrát, jak je vidět,měli bačetínští velmi vytříbený vkus. Po čase mu ale jedna nestačila, neboť jak známo, s jídlem roste chuť. Bačata si opatřil další a další blondýnky, až jich bylo sedm.Všechny byly stejně krásné a milé. Ovšem nic netrvá věčně a každá legrace něco stojí. Tak se také stalo, že milý zeman Bačata nejen že zchudnul, ale co horšího, na jeho fraucimor mu přišla jeho ošklivá a hádavá, nicméně zákonitá manželka. A jak se dalo očekávat, udělala mu peklo na zemi.

Náš zakladatel Bačata byl ale kavalír a než by se svých přítelkyň vzdal a nebo je nechal upadnout do bídy a morálního bahna , nabídl jim, že mohou spolu s ním čestnězahynout na místních blatech.Ta se tenkrát rozprostírala právě v místech, kde se dnes říká Na Brtvě a Na Čihadle. On sám na celou věc dohlédl. Když se za poslední, sedmou kráskou zavřelo černé bahno, tu, zcela náhodou, si náš hrdina vzpomněl, že mu ráno jeho zlá a hádavá manželka nakazovala, aby přišel včas k obědu, že bude knedlo, zelo, vepřo. A tak se nenápadně a poslušně vrátil domů. Mýlil by se ten, kdo by myslel, že byl za své hanebné počínání spravedlivě potrestán. Ani náhodou, stačil ještě nechutně zbohatnout a v poklidu se se svou zlou a hádavou manželkou dožil kmetského věku. Svým potomkům odkázal polnosti, které sahaly až k Dobrušce.Teprve po jeho skonu se v okolí Bačetína začaly objevovat dušičky-bludičky. Někdy pocestnému, který v noci zbloudí poradí cestu dobrou, jindy ho zavedou do bažin. Pročež mějte se na pozoru a snažte se svého cíle dosáhnout před setměním:) (JZ)

bludicky-trans.png (8.35 MB)