Historie obce

Historie Bačetína a Sudína

Obec Bačetín a k ní přičleněná osada Sudín, se nachází v podhůří Orlických hor, v nadmořské výšce 460 m, na ploše 813 ha. Počet obyvatel se poměrně ustálil a mírně kolísá kolem čísla 400.
Název Bačetín vznikl údajně od příjmení jakéhosi „Bačaty“, který měl v prostoru dnešní křižovatky u školy rozsáhlý dvorec a v blízkém Sudíně velký ovčín. Byl to pravděpodobně zakladatel obce.
Až do roku 1420 náležel Bačetín spolu se Sudínem k Cisterciáckému klášteru „Svaté pole“, (dnešní Klášter nad Dědinou), který byl založen v roce 1149 za krále Vladislava I. Mniši kolonizovali tehdy rozsáhlé území na úpatí Orlických hor. V roce 1420 byl klášter husitskými vojsky zničen a tím zanikly všechny dokumenty o kolonizaci zdejší oblasti.


V zemských písemnostech je i zmínka, že v roce 1634 táhli přes obec Bačetín s vojevůdcem Bauerem Švédové. Usadili se v Dobrušce a v celém okolí, potom drancovali a loupili. Bačetínští občané nato zasypali studnu v horní části obce, zvanou „Bezednice“, z obavy, aby se zde švédští koňáci neusadili. V roce 1813 při válečném tažení tří císařů proti Napoleonovi táhli přes Bačetín i Rusové. Poslední tažení vojsk přes naši obec bylo v roce 1866, ve válce prusko-rakouské, kdy bylo vojsko ubytováno po staveních až po 30 lidech.
Bačetín je od nepaměti převážně obcí zemědělskou, jejíž výměru obhospodařovali do roku 1957 místní soukromí zemědělci a po vzniklé tzv. socializaci v roce 1958, dva zemědělské podniky, a to Státní statek Sedloňov a místní Jednotné zemědělské družstvo. Bačetín leží v podhůří Orlických hor, 5 km od pověřeného města Dobrušky a asi 20 km od státní hranice s Polskem. K obci patří od roku 1960 osada Sudín s cca 50 obyvateli.


Obec je křižovatkou dvou důležitých silnic a to silnice II /309 Dobruška – Deštné a silnice III třídy, Nové Město nad Metují – Deštné v Orlických horách. Že je obec křižovatkou těchto dvou silnic přispívá k většímu počtu autobusových linek a tím samozřejmě k širší veřejné dopravě. Středem obce teče malý potůček od prameniště na tak zvané „Bezednici“, v horní části obce.


Nadmořská výška obce je v dolní části na tzv. „Trhovce“ 415 m a v horní části na „Čihadle“ 508 m, čili výškový rozdíl činí téměř 100 metrů, o čemž svědčí skutečnost, že v době, kdy začíná padat první sníh, tak v horní části leží již sníh a v dolní části obce ještě prší.


Obec se stala jednou z prvních podhorských vesnic, kde byl zaveden el. proud a to v roce 1930. Vlastní dva vodovody a to v Bačetíně od roku 1937 a v osadě Sudín od roku 1986. Jak v Bačetíně tak i v Sudíně je zavedena částečná dešťová kanalizace. V místě je rovněž mateřská škola s kapacitou 32 dětí, která slouží i pro sousední obce. Obchod se smíšeným zbožím provozuje soukromý subjekt. Dále se zde nachází hřbitov s kolumbáriem, kaple sv. Kříže, vysvěcena v roce 1992 biskupem Otčenáškem a zvonička Celestina Matějů z roku 2017 se zvonem Celestýn. V Sudíně je pak kaplička sv. Anny, která zde byla postavena v roce 1923 a zasvěcena patronce Orlických hor za to, že se všichni místní vrátili z první světové války domů.
Kulturní areál Rotunda slouží ke konání obecních akcí a také k pronájmu pro soukromé oslavy. Nachází se u něj multifunkční a dětské hřiště. U osady Sudín se nachází velmi pěkné údolí Zlatého potoka (Dědiny). Bačetín je členem DSO Orlické hory a DSO Novoměstsko. Je rovněž součástí „Kačenčiny pohádkové říše“ a jeho patronem jsou „Bludičky“.