Informace o MŠ

skolka-bacetin.jpg (144 KB)


Právní forma školy: příspěvková organizace Obce Bačetín, která je naším zřizovatelem.

Kapacita školy: 37 dětí ve dvou třídách Sluníček a Kuřátek


Jsme pohodová vesnická škola s historií i příběhem. Mateřská škola funguje od roku 1976, kdy vznikla z bývalé základní školy. Během své existence byla širokou veřejností vnímána jako oblíbená, moderní a pokroková. V těchto šlépějích pokračujeme s důrazem na tradiční hodnoty.
Záměr školy:
„Naším cílem jsou radostné a vnímavé děti, které půjdou životem s důvěrou a sebevědomím.“

Filozofie naší školy:

Dětství je plnohodnotnou součástí života, k jeho naplnění a bohatému prožití směřují vzdělávací aktivity.

V centru naší pozornosti stojí dítě, celistvá osobnost mající stránku zdravotní, tělesnou, psychickou, s potřebami vnímat, cítit, přemýšlet a konat.

Bereme dítě takové, jaké je – s přednostmi, nedostatky. Budeme mu oporou, jistotou při objevování sebe sama a svého místa mezi dětmi.

• Aktivity dítěte chápeme jako vzájemně propojené a motivované prostředím, ve kterém probíhají.

• Respektujeme specifika jednotlivých stádií vývoje dítěte.

Respektujeme právo dítěte na svůj vnitřní svět.

• Výrazem pedagogického mistrovství je umět nahlédnout do vnitřního světa dítěte a zužitkovat jeho obsah v jeho prospěch.

• Ve výchovně vzdělávacích aktivitách stavíme na postupu od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu. Podporujeme vnitřní motivaci dítěte, která ústí do činnosti ze zájmu, potřeby a chtění s dlouhotrvajícím efektem.

Klademe důraz na otevřenou a vstřícnou komunikaci dítěte s vrstevníky i dospělými. Komplexní výchovu dítěte chápeme jako vzájemné působení dítěte, dospělého a prostředí, ve kterém se realizuje. Dospělí plní roli partnera, koordinátora, zprostředkovatele, nikoliv ovládajícího.

• Jádrem a východiskem našeho vzdělávacího programu „Společné putování za tajemstvím světa“ je osobnost dítěte, které vrůstá do světa dospělých. Klade důraz na odbornou kvalifikaci a lidské hodnoty učitele, opírá se o týmovou spolupráci. Je zpracován pro celou školu jejím kolektivem, obsahuje srozumitelnou filozofii výchovy a cílů výchovně vzdělávací práce školy.

Mgr. Eva Kleinerová
tel: 494 665 622
mobil: 776 230 978
email: ms.bacetin@seznam.cz

Mateřská škola, Bačetín
Bačetín 86
518 01 Dobruška
IČ: 70978093
www.ms-bacetin.cz