Spolek BaBaDi

8.3.2015 byl slavnostně založen Spolek BaBaDi, což není nic jiného než Babinec a Bačetínské divadlo dohromady. Členskou základnu tvoří 20 lidí.

Spolek volně navazuje na dlouhou tradici dávného Svazu žen, jež byl v obci velmi aktivní. Od začátku se jedná o maminky, které mají potřebu nějak zabavit své děti.

V dnešní době spolek pravidelně pořádá již tradiční Denní tábor Bačetíňáček, Stezku odvahy a Rozsvícení obecního stromu.
Společně s místními hasiči se pak podílí na pořádání pálení čarodějnic a obecním plese.

Bačetínské divadlo působilo na ochotnické scéně 5 let. V tuto chvíli je činnost divadla pozastavena.

Předsedkyně: Gabriela Prýmusová

Místopředseda: Luboš Hronovský

Almanach Divadlo Bačetín